Uz sākumu

Biedrības "A2" rīkotās sacensības

Iepriekšējais mēnesis Jūlijs, 2024 Nākošais mēnesis

P O T C P S Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


Aktuālās sacensības:

Sacensības

Piedzīvojumu sacīkstes "Sigulda 803"

PS Sigulda 803 komandu mazā skaita dēļ tiek atceltas!

Iemaksātās dalības maksas tiks atmaksātas uz attiecīgajiem kontiem. Uz tikšanos nākamajā gadā.


Ar prieku paziņojam, ka atkal gads ir apkārt un klāt piedzīvojumu sacensības „Sigulda 803”! Tiem, kuri piedalījušies iepriekšējos gadus, nav jāstāsta par šo sacensību jaukumiem, savukārt, jaunajiem interesentiem gaidāma elpu aizraujoša iepazīšanās ar Siguldu un tās apkārtni no pavisam cita skatu punkta.

Tātad - Biedrība „A2” sadarbībā ar Siguldas novada domi šā gada 10. un 11. jūlijā piedāvā izbaudīt piedzīvojumu sacensības "Sigulda 803", kuru dalībnieki, atkarībā no uzstādītajiem mērķiem, varēs baudīt skaistu atpūtas pārgājienu, piedzīvojot nebijušas sajūtas Siguldas apkaimē, vai ziedot visus spēkus maksimāli ātrai distances veikšanai un pierādīt sevi kā spēcīgāko komandu.

Vieta kā ierasts paliek nemainīga – komandas satiekas atpūtas kompleksā „Reiņa trase”. Plānotais distancē pavadītais uzvarētāju laiks ir 8 stundas Tautas klasei un 18 stundas Sporta klasei. Distance būs jāveic gan kājām, gan ar velosipēdiem un laivām. Distances dalībniekus gaidīs dažādi interesanti uzdevumi, kas prasīs ne tikai izturību, bet arī komandas spēku, komunikāciju un savstarpējo sapratni.

Siguldas uzņēmumu un valsts iestāžu kolektīviem, kā arī Siguldas iedzīvotājiem piedzīvojumu sacensības ir iespēja piedalīties aizraujošā cīņā par spēcīgāko Siguldas novada komandu.

Lai piedzīvojumu virpulī ierautu ikvienu, arī mazos aktīvās atpūtas piekritējus, šogad piedāvājam izbaudīt izklaidi visai ģimenei kopā, piedaloties sacensībā par stiprāko Ģimeni.

Pēc aktīvi pavadītas dienas piedzīvojumu sacensību „Sigulda 803” dalībnieki varēs doties mājās ar jaunām, pozitīvām emocijām un atziņām ne tikai par Siguldas novadu, bet arī par pašas komandas iespēto.

Sekojiet līdzi informācijai www.ba2.lv!

Notikums: Piedzīvojumu sacīkstes „Sigulda 803”
Norises vieta: Siguldas un Krimuldas novadi
Sacensību centrs un Starta vieta: Atpūtas centrs „Reiņa trase”
Laiks: 2010. gada 10. – 11. jūlijs
Organizators: Biedrība „A2”, Siguldas novada dome, un Latvijas Orientēšanās Federācija
Dalībnieku grupas: Ģimenes grupa (plānotais uzvarētāja laiks 4h), Tautas grupa (plānotais uzvarētāja laiks 8h), Sporta grupa (plānotais uzvarētāja laiks 18h)
Galvenais tiesnesis: Jānis Bukins (+371 26437734, janis.bukins@lais.lv)
Oficiālā mājas lapa: www.ba2.lv

Nolikums

1. Vispārējs apraksts
1.1. Piedzīvojumu sacīkstes „Sigulda 803” (turpmāk tekstā – Sacensības) ir sacīkstes ar iespēju iepazīt Siguldas un tās apkārtnes vēsturi, kultūru un dabu. Dalībniekiem tās veikšanai būs neciešama kā fiziska, tā arī morāla sagatavotība un komandas sadarbība.
1.2. Sacensību maršruts sastāv no vairākiem posmiem, kas veicami ar velosipēdiem, kājām un laivām, noteiktā secībā un veidā pa kartē norādīto distanci, pēc leģendas vai brīvi orientējoties apvidū, ja distance nav noteikta, apmeklējot kontrolpunktus un atzīmējoties tajos. Starp posmiem vai to vidū, iespējami speciālie uzdevumi, kuri jāizpilda tiesnešu norādītajā veidā. Plānotais Sacensību distancē pavadītais uzvarētāju laiks ir 8 stundas Tautas klasei un 18 stundas Sporta klasei.
1.3. Maršruta velo posmos pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, jāievēro vispārējās satiksmes noteikumu normas. Obligāti jālieto aizsargķiveres, diennakts krēslas stundās un tumšajā laikā (vismaz no plkst. 22:00 līdz 06:00) jābūt ieslēgtai aizmugures sarkanajai signāllampai. Pēc velo posma veikšanas, pārejot uz citu disciplīnu, komanda atstāj velosipēdus Organizatora norādītajā vietā - veloparkā. Pie velosipēdiem drīkst atstāt tikai to velo ekipējumu, kas pieder velosipēda komplektācijai un braukšanai (remontkomplekts, rezerves kamera, pumpis, dzēriena pudele, veloplanšete, velo lukturi, velo kurpes).
1.4. Laivu posma inventāru – laivas, airus un glābšanas vestes – nodrošina Organziators. Komanda izmanto glābšanas vestes, kurām obligāti jābūt mugurā dalībniekiem atrodoties laivā. Komandai laivā jāatrodas kopā, ja vien nav noteikta cita kārtība posmā. Laivas pārnešanas gadījumā to aizliegts vilkt pa zemi – tā jānes!
1.5. Kontrolpunkti (KP) ir izvietoti labi pārskatāmās vietās, atpazīstami no vismaz 15 m attāluma. Izņēmums - kontrolpunkti, kas ievietoti dažādos objektos - akās, bedrēs, māju drupās u.tml. un kas atrodami rūpīgi pārmeklējot attiecīgo objektu. Labākai atpazīšanai diennakts tumšajā laikā kontrolpunkti ir papildināti ar atstarojošiem elementiem.

2. Komanda

2.1. Komandas sastāvs: 3 dalībnieki, obligāti abu dzimumu pārstāvji. Komandas dalībniekiem jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu. Iesniedzot vecāku parakstītu atļauju, viens vai divi komandas dalībnieki var būt vecumā no 16 gadiem. Gan starta, gan finiša līniju obligāti jāšķērso visiem komandas dalībniekiem. Ģimenes grupa - 2 pieaugušie un vismaz viens bērns vecumā no 12 līdz 16 gadiem (ieskaitot).
2.2. Kāda komandas dalībnieka izstāšanās gadījumā, komanda automātiski tiek izslēgta no kopvērtējuma, bet var turpināt Sacensību distanci nepilnā sastāvā ārpus konkurences.
2.3. Sacensību laikā izstājušos dalībnieku nedrīkst aizvietot ar kādu jaunu dalībnieku.
2.4. Jebkāda veida Sacensību nolikuma pārkāpšana, kā arī dalībnieku krāpšanās, negodīga vai nesportiska rīcība tiks izvērtēta un Sacensību tiesneši var piemērot taisnīgu un saprātīgu sodu, kas var būt arī komandas diskvalifikācija.

3. Pieteikšanās un reģistrācija

3.1. Komandu dalības pieteikšana veicama līdz 2010. gada 5. jūlijam 21:00. Komanda skaitās pieteikta ar brīdi, kad Organizatoram ir iesūtīts komandas pieteikums. Pieteikšanās veicama aizpildot komandas anketu Organizatora mājas lapā www.ba2.lv. [Online pieteikšanās un pieteikušies]
3.2. Komandas pieteikšana Organizatora mājas lapā ir garantija, ka Komanda samaksās vismaz 50% no dalības maksas pat nepiedalīšanās gadījumā.
3.3. Ja pēc pieteikšanās termiņa beigām (2010. gada 5. jūlija plkst. 21:00) pieteikto komandu skaits nepārsniedz 10 (desmit), Organizators patur tiesības atcelt Sacensības, par to informējot komandu kapteiņus 2010. gada 6. jūlijā. Sacensību atcelšanas gadījumā komandām tiek atgriezta visa iemaksātā dalības maksa.
3.4. Dalības maksu var veikt ar naudas pārskaitīšanu uz Organizatora bankas kontu:
Biedrība „A2”,
Reģ. Nr. 40008099938,
A/S „SEB banka”,
LV29UNLA0050007879833.
Dalības maksa var tik samaksāta arī skaidrā naudā Sacensību dienā, veicot komandas reģistrāciju Sacensību centrā.
3.5. Dalības maksa Tautas grupai ir Ls 15 no komandas dalībnieka, ja pieteikums veikts līdz 2010. gada 28. jūnijam, vai Ls 20, ja iemaksa veikta pēc 2009. gada 28. jūnija.
3.6. Dalības maksa Sporta grupai ir Ls 20 no komandas dalībnieka, ja iemaksa veikta līdz 2010. gada 28. jūnijam, vai Ls 25, ja iemaksa veikta pēc 2009. gada 28. jūnija.
3.7. Dalības maksa Ģimenes grupai ir Ls 10 no komandas dalībnieka, ja iemaksa veikta līdz 2010. gada 28. jūnijam, vai Ls 15, ja iemaksa veikta pēc 2009. gada 28. jūnija.
3.8. Dalības maksā ietilpst: sacīkšu gaitā nepieciešamā organizatoru ekipējuma lietošana, kartes, tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība (nepieciešamības gadījumā) un transports uz finiša vietu komandas izstāšanās/diskvalifikācijas gadījumā, iespēja lietot koplietošanas atpūtas telpas pirms un pēc finiša, iespēja nomazgāties pēc finiša, pusdienas pēc finiša, balvu fonds, citi organizatoriskie izdevumi.
3.9. Ja komanda no startēšanas sacīkstēs atsakās līdz 2010. gada 28. jūnijam, tā var saņemt atpakaļ 50% no iemaksātās dalības maksas. Atsakoties no startēšanas pēc 2010. gada 28. jūnija dalības maksa komandai netiek atmaksāta.
3.10. Sacensību dienā, ierodoties sacensību centrā, komanda reģistrējas no plkst. 08:00 līdz 10:30. Komanda saņem sacensību numurus, maršruta aprakstu, un citu Organizatora sniegto informāciju.
3.11. Katra dalībnieka paraksts reģistrācijas anketā apliecina attiecīgā dalībnieka piekrišanu šī nolikuma noteikumiem, atbildības uzņemšanos par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Dalībnieks apņemas necelt pretenzijas pret Organizatoru saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku rupja neuzmanība, nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.
3.12. Komandu starta numurus nosaka Organizators balstoties uz pieteikuma saņemšanas laiku (laicīgāk piereģistrētajām komandām labāks starta numurs).

4. Starts

4.1. Starts ir visām komandām kopējs – 2010. gada 10. jūlijā plkst. 11:00 Komanda startē pēc tiesnešu signāla, dodoties Sacensību pirmajā posmā. Starta zona komandām ir atvērta no plkst. 10:00 līdz 10:45, kurā ir jāierodas ar visu obligāto ekipējumu.
4.2. Nokavējušās komandas tiks pielaistas pie starta pēc plkst. 11:05 līdz plkst. 12:00, tām atsevišķi piereģistrējoties pie starta tiesnešiem. 70% no nokavētā laika tām tiks atskaitīts no kopējā starta laika. Sacensību kontrollaiks šīm komandām netiek pagarināts, tas ir tāds pats kā visām komandām, kas startējušās plkst. 11:00 (skatīt Nolikuma punktu 6.1.).

5. Pārvietošanās distancē

5.1. Sacensību laikā komandai aizliegts saņemt jebkādu palīdzību no malas (izņemot Nolikuma 5.12. punktu), lietot dažāda veida sakaru līdzekļus, satelītnavigācijas iekārtas, kā arī kartogrāfiskos un cita veida informatīvos materiālus, kas nav Organizatora iedoti.
5.2. Aizliegts bojāt, iznīcināt vai slēpt kontrolpunktus, atstāt aiz sevis sadzīves un cita veida atkritumus (pārtikas, medikamentu un ekipējuma iepakojumus, higiēnas priekšmetus, apģērbu vai tā daļas, utt.) un komandas ekipējuma daļas. Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās.
5.3. Komandai maršrutā jāpārvietojas kopā (redzamības laukā), attālums starp komandas dalībniekiem nedrīkst pārsniegt 100 metrus. Ja attiecīgais posms tiek veikts ar laivu vai velo, šim inventāram jāatrodas komandas redzamības laukā. Komanda, kas pārkāpj šos noteikumus, saņem sodu – 1 (vienu) stundu par katru gadījumu, kas tiek pierēķināts pie kopējā finiša laika. Kāda dalībnieka ilgstoša prombūtne maršrutā uzskatāma par rupju sacīkšu noteikumu pārkāpumu, par ko komanda var tikt diskvalificēta.
5.4. Distances posmu maiņa notiek sacensību centrā un starpfinišos (SF). Šajās vietās komandām jāseko tiesnešu norādījumiem par ekipējuma novietošanu un maiņu. Tiklīdz komanda ir saņēmusi nākamā posma karti, tā var doties tālāk. Tiesnešiem ir tiesības nelaist komandu nākamajā posmā, ja laiks līdz kontrollaika beigām nav pietiekams, lai veiktu šo posmu.
5.5. Tiesnešiem nepietiekama kontrollaika gadījumā ir tiesības komandas novirzīt saīsinātā Sacensību distancē. Lēmumu veikt saīsināto distanci komandas var pieņemt arī patstāvīgi, par to informējot tiesnešus.
5.6. Komandai jābūt nodrošinātai ar pirmās medicīniskās palīdzības līdzekļiem (skatīt Nolikuma 10.2.19. punktu), kā arī jāspēj sniegt palīdzība Sacensību dalībniekiem. Ārkārtas situācijās, sazinoties pa evakuācijas tālruņa numuru, iespējams organizēt kvalificētu medicīnisko palīdzību. Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību Sacensībās atbild patstāvīgi. Organizators patur tiesības, konsultējoties ar kvalificētu medicīnas darbinieku, nepieciešamības gadījumā kādu no dalībniekiem atturēt no maršruta uzsākšanas vai turpināšanas.
5.7. Komandai ir obligāti jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība citai komandai, kura nespēj pati tikt galā ar radušos situāciju un/vai lūdz citas komandas atbalstu. Šajā gadījumā palīdzības sniegšanai veltītais laiks tiks atskaitīts no komandas finiša laika, vadoties no liecinieku sniegtās informācijas vai aptuvena tiesnešu vērtējuma. Atteikšanās sniegt šādu palīdzību nozīmē automātisku komandas diskvalifikāciju no Sacensībām, kā arī aizliegšanu turpināt distanci.
5.8. KP jāapmeklē visiem komandas dalībniekiem, ievērojot noteikumus par obligāto ekipējumu. Sacensību laikā jābūt redzamiem komandas numuriem (izņēmums ir laivu un peldēšanas posmi, kad numuri var tikt aizsegti ar vestēm). Kontrolpunktos var atrasties tiesneši, kas ir tiesīgi pārbaudīt komandas kontrolkartiņu un pārliecināties, ka distance veikta pēc noteikumiem. Tiesneši var dot komandai rīkojumus par distances tālāko veikšanas kārtību.
5.9. Obligātajos posmos var atrasties slēptie kontrolpunkti (SL). Tie netiek norādīti ne kartē, ne maršruta aprakstā, taču kontrolpunkti ir viegli ievērojami, precīzi pārvietojoties pa doto maršrutu. Komandai jāatzīmējas visos trasē atrastajos slēptajos kontrolpunktos tam speciāli paredzētajās kontrolkartiņās. SL skaits kontrolkartiņā nenozīme noteikto SL skaitu Sacensībās.
5.10. Ja kontrolpunkts atrodas grūti pieejamā vietā (klints, koks, ēka u.c.), komandas uzdevums ir veikt atzīmi, lietojot obligātā ekipējuma sarakstā minēto drošināšanas ekipējumu, ja tas nepieciešams.
5.11. Par neatzīmēšanos kādā no kontrolpunktiem (nav atrasts, kļūda atzīmējoties) komanda saņem sodu, kas tiek pieskaitīts pie finiša laika. Par neatzīmēšanos gan KP (maršruta kontrolpunktā) gan SL (slēptajā kontrolpunktā) tiek pieskaitīta 1 stunda pie finiša laika.
5.12. Komandām atrodoties šajos Sacensību centrā atļauts papildināt pārtikas krājumus, pārģērbties. Aizliegts atstāt daļu no obligātā ekipējuma Sacensību centrā ārpus tam speciāli paredzētajām vietām.
5.13. Sacensību laikā ir iespējamas situācijas, kad komandas tiek aizturētas distancē uzdevuma izpildei ierobežoto pieejamo resursu dēļ. Aiztures laiku nosaka tiesneši un tas tiek atrēķināts no kopējā komandas finiša laika.

6. Finišs vai izstāšanās
6.1. Tautas grupā startējušajām komandām tiek noteikts kontrollaiks 13 stundas no oficiāla starta laika. Sporta grupā startējušajām komandām tiek noteikts kontrollaiks 25 stundas no oficiāla starta laika. Ģimenes grupā startējušajām komandām kontrollaiks ir 6 stundas.
6.2. Komandām, kas pēc kontrollaika beigām vēl atrodas maršrutā, jāsazinās ar Organizatoru izmantojot avārijas tālruņa numuru, jāinformē par savu atrašanās vietu un jāseko tālākajiem norādījumiem.
6.3. Nepieciešamie norādījumi no tiesnešu puses var tikt doti arī SF pirms kontrollaika beigšanās.
6.4. Komandas finišēšanas laiks tiek fiksēts mirklī, kad visa komanda šķērso finiša līniju, nodod finiša tiesnešiem kontrolkartiņu un uzrāda obligāto ekipējumu pēc tiesnešu pieprasījuma.
6.5. Komandai brīvprātīgas izstāšanās gadījumā obligāti ir jāinformē sacensību tiesneši un pēc tam patstāvīgi jādodas uz finišu.

7. Komandas vērtēšana, rezultātu aprēķins
7.1. Komandas rezultātu veido finiša laiks, kas tiek koriģēts saskaņā ar speciālajos uzdevumos gūtajiem rezultātiem, aiztures laiku un soda laiku.
7.2. Par Sacensību uzvarētāju tiek pasludināta komanda, kas finišējusi pilnā sastāvā, noteiktajā kontrollaikā un kurai ir visātrākais komandas rezultāts pēc veiktajām korekcijām.
7.3. Izstājušās vai diskvalificētās komandas tiek vērtētas pēc visām pilnā sastāvā finišējušām komandām, kas izgājušas pilno vai saīsināto distanci.

8. Sodi un protesti
8.1. Rakstveida protesti par pretenzijām sacensību norisē un/vai par citu komandu rīcību sacensību distancē var tikt iesniegti Organizatoram 1 (vienas) stundas laikā pēc provizorisko rezultātu paziņošanas. No vienas komandas tiks ņemts vērā tikai viens viedoklis (kapteiņa). Mutiskie protesti vai protesti, kas iesniegti vēlāk kā stundu pēc provizorisko rezultātu paziņošanas, netiks izskatīti.
8.2. Komandai par sekojošiem noteikumu pārkāpumiem sacensību laikā var tikt piemērota diskvalifikācija:
8.2.1. kontrolkartiņas pazaudēšana;
8.2.2. palīdzības saņemšana no malas;
8.2.3. sakaru līdzekļu un satelītnavigācijas iekārtu izmantošana;
8.2.4. KP bojāšana, slēpšana;
8.2.5. atrašanās kustībai neatļautajā zonā;
8.2.6. atkritumu un obligātā ekipējuma pamešana distancē.
8.3. Organizators un Sacensību tiesneši patur tiesības, iepazīstoties ar notikumu apstākļiem, mainīt soda lielumu, kā arī piešķirt sodu par citiem pārkāpumiem.
8.4. Organizators nevar garantēt savlaicīgu visu protestu izskatīšanu 2009. gada 12. jūlijā, izņemot tos, kas iesniegti saistībā ar pirmo 3 (trīs) vietu ieguvējiem.

9. Apbalvošana
9.1. Sacensību katras grupas 1. – 3. vietu ieguvušo komandu apbalvošana notiek 2 stundas pēc pirmo trīs vietu ieguvušo komandu noskaidrošanas. Apbalvošana var tik aizkavēta līdz tiek izskatīti saņemtie rakstveida protesti par komandām, kas atrodas no 1. līdz 3. vietai.

10. Obligātais un rekomendētais ekipējums
10.1. Nolikuma 10.2. punktā minēto ekipējumu, medikamentus un materiālus nodrošina komanda. Sacensību organizatoriem ir tiesības Sacensību laikā pārbaudīt komandas obligāto ekipējumu un tā darba kārtību. Komandas tiks sodītas par startā trūkstošu vai sacensību laikā pazaudētu obligāto ekipējumu, kā arī par diennakts tumšajā laikā nestrādājošu velo aizmugures sarkano lukturi. Sods - 1 (viena) stunda, kas tiek pieskaitīta komandas finiša laikam par katru ekipējuma vienību.
10.2. Organizators nosaka sekojošu obligāto ekipējumu, kas tiks pakļauts pārbaudei Sacensību laikā:

Ekipējums

Ģimenes grupa

Tautas grupa

Sporta grupa

velosipēds

3 gab.

3 gab.

3 gab.

velo aizmugurējais sarkanais lukturis

3 gab.

3 gab.

3 gab.

aizsargķivere

3 gab.

3 gab.

3 gab.

odometrs

1 gab.

1 gab.

1 gab.

velo saslēgs, lai spētu saslēgt visus komandas velosipēdus

1 gab.

1 gab.

1 gab.

velo remontkomplekts

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

Skrituļslidas

 

3 kompl.

3 kompl.

mobilais telefons (uzlādēts)

1 gab.

1 gab.

1 gab.

kompass

1 gab.

1 gab.

2 gab.

rakstāmais (ieteicams - markeris)

1 gab.

1 gab.

1 gab.

galvas vai kabatas lukturis

 

3 gab.

3 gab.

virve (min. diametrs 8 mm, min. garums 20 m)

 

 

1 gab.

Survival blanket (min. izmērs 150x210 cm)

 

 

1 gab.

nazis (saliekams vai makstī)

1 gab.

1 gab.

1 gab.

Šķiltavas vai sērkociņu kastīte

 

1 gab.

1 gab.

alpīnisma iekare (sistēma)

 

 

3 gab.

pašdrošināšanas cilpas (60 cm garas, diametrs ne mazāks kā 5,5 mm)

 

 

6 gab.

alpīnistu karabīnes

 

 

6 gab.

medikamenti un pirmās medicīniskās palīdzības materiāli (pretsāpju zāles, sterils pārsienamais materiāls, dezinficējošs līdzeklis)

1 kompl.

1 kompl.

1 kompl.

10.3. Organizators abām dalībnieku grupām iesaka sekojošu papildus ekipējumu Sacensību distances veikšanai:
10.3.1. ūdensdrošs iepakojums kartēm – 1 gab;
10.3.2. rezerves baterijas lukturiem – 1 kompl;
10.3.3. pārtikas deva 3 cilvēkiem – 1 kompl;
10.3.4. odometrs – 1 gab;
10.3.5. pretodu līdzeklis – 1 gab;
10.3.6. ūdensdrošs iepakojums mantām – 1 kompl;
10.4. organizatora ieteiktajam papildus ekipējumam ir rekomendējošs raksturs un tas nerada saistības Sacensībās startējošajām komandām. Komandas pēc saviem ieskatiem var papildināt līdzi ņemamo ekipējuma daudzumu.

11. Nolikuma izmaiņas
11.1. Sacensību Organizators patur tiesības veikt izmaiņas Sacensību nolikumā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).
11.2. Sacensību nolikums var tikt mainīts un koriģēts arī Sacensību sagatavošanas posmā, koriģēto nolikumu ieliekot Organizatora mājas lapā www.ba2.lv un atzīmējot izmainītos nolikuma punktus.

Uz lapas augšu

Atbalstītāji

www.fonons.lv
© Biedrība "A2". Rekvizīti