Uz sâkumu

Online pieteikđanâs noslçgusies

S! - FISCHER Ziemas skolçnu čempionâts 11.03.2016.

Izlasît nolikumu

Apskatît jaunâkos pieteikumus

Pieteikuđies 173 dalîbnieki

GrupaVârdsUzvârdsSkolaDzimđanas gads
V12SECRETCODE
V14Uvis AkmentiòðMadonas Valsts Ìimnâzija2002
V12LinardsAnspoksLaurenèu sâkumskola2004
V14VoldemârsApðancs1pamatskola2002
V14VoldemârsApðancssiguldas 1. pamatskola2002
V12AtvarsApinisRÎgas Ziepniekkalna sâkumskola2004
V12Gustavs HarijsÂbeleRîgas Hanzas vidusskola2013
V16ArtisÂboliòð1pamatskola2000
V16ArtisÂboliòðsiguldas 1. pamatskola2000
S18MonikaBadunaMadonas Valsts Ìimnâzija2000
S10EvelÎnaBalodeLaurenèu sâkumskola2006
V10RainersBalodisTalsu 2. vsk.2005
S12KatrÎnaBçrziòaMadonas 1.vidusskola2004
S10LaumaBçrziòaLaurenèu sâkumskola2005
V14Artis- ValçrijsBçtaksSpâres internâtpamatskola2001
V16Agris- AivisBçtaksSpâres internâtpamatskola1999
S10KatrÎnaBergmaneLaurenèu sâkumskola2006
S10KarinaBernâneUgâles vidusskola2005
V12LaurisBirzeLaurenèu sâkumskola2004
S10MartaBirzkopeCarnikavas pamatskola2006
V16IlvarsBisenieksMadonas 1.vidusskola2000
V10BrunoBĂŽrĂŽtisMadonas 1.vidusskola2005
S10ElzaBleideleCçsu 1.pamatskola2005
S10StellaBleideleCçsu 1.pamatskola2007
S14LindaBlĂťmaCarnikavas pamatskola2002
V18Konstantins BogdanovsJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.1998
V12RobertsBrencisTalsu 2. vsk.2004
V16AkselsBresmeTalsu 2. vsk.2000
V10OliversBresmeTalsu 2. vsk.2006
S14KristÎneBrunereSiguldas pilsçtas vidusskola2002
S10JustÎneBrutâneLaurenèu sâkumskola2007
S10MartaBukðaRÎgas Ziepniekkalna sâkumskola2005
V10NiksCçsnieksLaurenèu sâkumskola2006
S10LauraCiaguneLaurenèu sâkumskola2006
S16SintijaCĂŽruleVecpiebalgas vsk.2000
V16ReinisCîrulisMadonas Valsts Ìimnâzija1999
V18AntonsDrozdovsJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.1998
S12LÎvaÐahnoMadonas 1.vidusskola2003
S14Anna MartaÐitcaSiguldas pilsçtas vidusskola2002
V16Rièards Eduards ÐíesterisSiguldas pilsçtas vidusskola1999
S18GitaÐopaSpâres internâtpamatskola1998
V12SilvestrsÐvaukstsMadonas 1.vidusskola2004
V16KnSkxKRqBBeDrWmwdAuawflXqpsEnwXWuxYrXdtTtZ
V18NiksErmansonsSiguldas pilsçtas vidusskola1998
V12SendijsEzeriòðSpâres internâtpamatskola2003
V16DenissFiïipovsSpâres internâtpamatskola1999
V16DenissFiïipovsSpâres internâtpamatskola1999
S14EvitaFreimaneSpâres internâtpamatskola2001
V12EdgarsFrĂŽvaldsMadonas 1.vidusskola2004
V10KristapsGaranèsLaurenèu sâkumskola2006
S18IvetaGarâSVÌ1997
S14SanijaGobiòaVecpiebalgas vsk.2003
S10EmÎlija GrÎnbergaLaurenèu sâkumskola2006
V12Otomârs GulbisLaurenèu sâkumskola2003
S10KateIesalnieceMadonas 1.vidusskola2006
S12LĂŽba MartaIgauneMadonas 1.vidusskola2004
V18KristapsIndriksonsMadonas 1.vidusskola1998
V16AleksejsIvanovsJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.2000
V16KristersÌçrmanisSiguldas pilsçtas vidusskola1999
V10RobertsÍirkumsÂdaþu vidusskola2005
V12ArtĂťrsjsiguldas 1. pamatskola2004
S10MartaJaníçvicaCarnikavas pamatskola2007
V12PaulisJanovsLaurenèu sâkumskola2003
V12Kârlis ErnestsJanovskisMadonas 1.vidusskola2004
V14Valters Bernhards JargansSiguldas pilsçtas vidusskola2002
S14Urzula AmanitaJargeneSiguldas pilsçtas vidusskola2002
V12ArtĂťrsJegurssiguldas 1. pamatskola2004
V18TomsJeserisSVÌ1998
V16RolandsJuhansonsZiemeïvalstu Ïimnâzija1999
V12KristersKalaðòikovsPastendes pamatskola2004
S10LindaKaparkalçjaMadonas 1.vidusskola2006
V12LaurisKaparkalçjsMadonas 1.vidusskola2003
V12MartsKaukulisLaurenèu sâkumskola2004
V16KristapsKârkliòðSVÌ1999
V10Helvijs JânisKârkliòðSiguldas pilsçtas vidusskola2005
S10Ance KoròejevaLaurenèu sâkumskola2006
V12Kristians JânisKrastiòðLaurenèu sâkumskola2004
V14RolandsKratovskijsJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.2002
S12Mârica DaigaKraukleRÎgas Ziepniekkalna sâkumskola2004
S10MilanaKraveleJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.2006
V12UlvisKriðmanisTalsu sâkumskola2003
V10RainersKrismanisTalsu sâkumskola2007
V16KalvisKrĂŽgersMadonas 1.vidusskola2000
S14KimaKrÝmiòaMadonas 1.vidusskola2002
V12RenârsKrÝmiòðMadonas 1.vidusskola2003
S10LuÎzeLamberteRÎgas Ziepniekkalna sâkumskola2006
S12AgitaLapsaMadonas 1.vidusskola2003
V12KristersLazdânsSiguldas pilsçtas vidusskola2003
S10SigneLeikarteLaurenèu sâkumskola2005
S10SofijaLevickaJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.2005
V14RobertsLezdiòð1.1pamatskola2001
V14RobertsLezdiòðsiguldas 1. pamatskola2001
V10BrunoLielbârdisMadonas 1.vidusskola2006
V10DanielsLielbârdisMadonas 1.vidusskola2006
V14Ronalds LûkinsSVÌ2002
V12SalvisLĂťksVecpiebalgas vsk.2003
V14TomassMaïinovskisSiguldas pilsçtas vidusskola2001
V16DanielsMatisons1.1pamatskola2000
V16DanielsMatisonssiguldas 1. pamatskola2000
S16MontaMeistereSVÌ1999
S12AmandaMiltiòaLaurenèu sâkumskola2004
S18LĂŽnaNagleMadonas 1.vidusskola1998
S14TĂŽna NagleMadonas 1.vidusskola2001
S14AgnijaNagleMadonas Valsts Ìimnâzija2001
V18KristapsNeþbortsSVÌ1997
V16Niks ReinisNiklassVecpiebalgas vsk.1999
V18JânisNorvelisSVÌ1998
V12JânisOdziòðLaurenèu sâkumskola2003
V12PaulsOliòðLaurenèu sâkumskola2004
S18KristîneOzolaSVÌ1997
V16IljaPaïèunsJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.1999
S14ZlataPancerkoBirznieku pamatskola2002
V18PâvelsPancerkoDaugavpils TPV1997
S14ElizabetePauraMadonas 1.vidusskola2001
S18KarÎnaPçtersoneMadonas 1.vidusskola1998
S16RamonaPçtersoneMadonas 1.vidusskola2000
V14Edvards PetrovskisLaurenèu sâkumskola2002
S16KarinaPitkevièaJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.1999
S16KarÎnaPitkevièaJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.1999
V16NiksPïaviòðMadonas Valsts Ìimnâzija1999
S10ÇrikaPudòikaLaurenèu sâkumskola2005
S14MartaPundureVecpiebalgas vsk.2003
V16JçkabsPutniòðMadonas 1.vidusskola2000
V10RihardsRadziòðRÎgas Teikas vidusskola2006
V12RitvarsRaizeMadonas 1.vidusskola2004
V10TomassRandaRÎgas Ziepniekkalna sâkumskola2005
V14Dâvis RûíîtisSVÌ2001
V10RaensRĂťjaSiguldas 1.pamatskola2006
V14NiksSaulîtisMadonas Valsts Ìimnâzija2001
V12GustavsSinâtsMadonas 1.vidusskola2004
V14OlegsSizovsJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.2002
S16MairitaSĂŻadzevskaVecpiebalgas vsk.2000
S10AnastasijaSparâneJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.2006
S18ElizabeteStangaineMadonas Valsts Ìimnâzija1998
S14Kitija AnnaStrazdiòaMadonas Valsts Ìimnâzija2001
V12EdvardsStrazdiòð GïebaVecpiebalgas vsk.2003
V10KârlisStrikauskisÂdaþu vidusskola2006
V10KristapsStupelisLaurenèu sâkumskola2005
V12SandijsSuhânovsSiguldas pilsçtas vidusskola2003
S18LienaTauriòaSVÌ1997
V12KristapsTreoliòð.1pamatskola2003
V12KristapsTreoliòðsiguldas 1. pamatskola2003
S12Sindija TurauskaLaurenèu sâkumskola2003
V10KristsTurauskisLaurenèu sâkumskola2006
V14FgJXsVYMqdQrVlGTuXmGAZsjSrYKjoAqvgvAuIjtVZvTeeDDyf
V10LgXWAdiPfLPrhXVinUiIFPHnDXbnUpigjpEKatMHmHBkofgKfu
S12KatrÎnaUnguraLaurenèu sâkumskola2003
V10RainersUpenieksMadonas 1.vidusskola2005
V10TomsUtânsCarnikavas pamatskola2007
S16AngelinaVavilovaJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.1999
S10MadaraVeckalniòaMadonas 1.vidusskola2006
V14Oskars VeitsSVÌ2002
V16ViestursVeitsSVÌ1999
S18ViktorijaVengrevièaJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.1997
V12AdriansViðòovsVecpiebalgas vsk.2003
V14MarkussVinogradovsSiguldas pilsçtas vidusskola2002
V14EmÎls - PatriksVirziòð1pamatskola2002
V14EmÎls - PatriksVirziòðsiguldas 1. pamatskola2002
V18DanielsVizulisVecpiebalgas vsk.1998
S12AnnaVĂŽtola1pamatskola2003
S12AnnaVĂŽtolaSiguldas 1. pamatskola2003
S12AnnaVĂŽtolasiguldas 1. pamatskola2003
V14JçkabsVîtolsSVÌ2001
S12KDxNSXpmvCBkCnIHVNFvRPewZcVHdyWTDWVSOpNp
S10AnceVolanskaTalsu pamatskola2007
S10ESTEREVOLFACesu 1.pamatskola2005
S18StefanijaZaicevaJ.Raiòa Daugavpils 6.vsk.1997
V10EmÎlsZaíeSpâres internâtpamatskola2005
S18MadaraZaĂ­ePriekuĂŻu vidusskola1998
V10EmĂŽlsZaĂ­isPriekuĂŻu vidusskola2005
V12Renârs ZiedkalnsLaurenèu sâkumskola2003
V10TomsZÎvertsLaurenèu sâkumskola2005
V16TomsZvirgzdiòðMadonas Valsts Ìimnâzija1999

Atbalstîtâji

www.fonons.lv
© Biedrîba "A2". Rekvizîti