Uz skumu

Online pieteikans noslgusies

Latvijas Gzes kauss 2014. 5. krta 18.10.2014.

Izlast nolikumu

Apskatt jaunkos pieteikumus

Pieteikuies 135 dalbnieki

GrupaVrdsUzvrdsKolektvs/klubsDzimanas gadsEmit
S10SandaLapiòaZiemeïkurzeme OK2005Îrçs
S10ElîzaMadsenaKlukstes2004îrçðu
S10DagnijaRçíeA22005Îrçs
S12KristîneBeríeBriksnis SK2002îrçs
S12Aiga IrbeBlûmaAuseklis IK2003Îrçs
S12Anna EmîlijaSutaZVOC200290667
S14KristîneBrunereA22002161027
S14Laura ElîzaLapiòaAuseklis IK200081238
S14ElzaZacmaneOgre OK/SC2001Îrçs
S16KatrînaCelesteOgre OK/SC1999Îrçs
S16AndaUpîteKâpa OK200074378
S35IneseBajâreEko o1976îrçðu
S35JolantaBuraAuseklis IK1970205627
S35IevaGodiòaB31976Îrçs
S35IlvijaMadsenaKlukstes1977îrçðu
S35MaijaRumakaKlukstes1973Îrçs
S35IlzeSkangaleBurkânciems OK197269294
S45GuntaDudeleAzimuts1963136446
S45IlzeLaureAuseklis 1960Îrçs
S45IngûnaLeiðkalneZiemeïkurzeme OK1960Îrçs
S45IntaPoriíeAlnis OK196370670
S45BaibaZariòa Ozons196170537
S55IntaBrûnaindividuâli1957Îrçs
S55LieneBuðaAlnis OK1953124613
S55ÂrijaÐinkeKâpa OK195771229
S55IzoldeJumareIndv.1956Îrçs
S55RutaKukkaKâpa195071220
S55AndraMelbârdeSeniors1957Îrçs
S55VitaPolkovòikovaIndv.1957Îrçs
S55InesePurgaileBebri195690846
S55OvJAZfLwpwJkTZtFqUQMuBnUEZtttpCFKUfjUJLNdVdpQVHBiEFCgjxSjHxmDRHF
S65AijaAndersoneSeniors193670431
S65VairaÈerniðevaZiemeïkurzeme1945îrçðu
S65MarutaHabermaneA21947Îrçs
S65MargaJçkabsoneSILVA1939Îrçs
S65MairaLiepaPrizma1944124502
S65RaisaMazzarinaSeniors193370432
SAqpftHEMiUbDVGMYTeFeeJEZtdUhkElgiMbSSfEskYQkeyAzajUBmntWvIGcOny
SAIevaKrastiòaBriksnis SK1980Îrçs
SAGuntaLebedokaOK Kurmis195469622
SBBaibaBirznieceindv.1979Îrçs
SCSandraAncâneIndividuâli1965Îrçs
SCKarînaJanovaSigulda1979Îrçs
SELîgaCeliòaCPSS/Meridiâns/Pârgauja1987Îrçs
SEMadaraÐinkeKâpa OK198572119
SEIneseKokorevièaBrenguïi1984Îrçs
SEIevaMauliòaBriksnis1976Îrçs
V10GustavsGodiòðB32005Îrçs
V10GustavsStaòaAuseklis2004Îrçs
V12SvensGoldðteinsOK/SC Ogre2002Îrçs
V12PaulisJanovsInd.2003Îrçs
V12RenârsSteselisAseklis IK2002Îrçs
V12AndrisSvilânsOK/SC Ogre2002Îrçs
V12EdgarsSvilânsOK/SC Ogre2002Îrçs
V14RihardsGailisAuseklis IK2001Îrçs
V14JçkabsJanovsSVÌ 7.b2001Îrçs
V14MârisKalniòðOK Kâpa200188813
V14KristiânsStaòaAuseklis2001Îrçs
V16ValtersReneslâcisOgre OK/SC1998Îrçs
V16DanielsVahruðevsOgre OK/SC1999Îrçs
V16JânisValpuskiOK/SC Ogre1999Îrçs
V20DmitrijsÞarovsZiemeïkurzeme OK1995130582
V35AnsisActiòð3A197790711
V35JânisActiòð3A197274335
V35AigarsActiòð3A196990717
V35GuntisArnicânsA2196869649
V35MârisBisenieksPurva Bridçjs OK197169618
V35DmitrijsFrolovsAuseklis IK1973Îrçs
V35MârtiòðGodiòðB31974183636
V35IngusGrasisAuseklis IK1972Îrçðu
V35KasparsjAuseklis1976132237
V35KasparsJansonsAuseklis1976132237
V35DagnisKaòepeSaulrîti SK1970141390
V35GuntarsMankusOK Saldus1969472869
V35dxgmffosvhBsAoZIgdkuwsEFCpjgjFZhAbbvPjvkLxBMihyFwTyJvC
V45AigarsDudelisAzimuts1962136445
V45ValtersFreidenfeldsPKS1969483394
V45AinârsGailisAuseklis IK1962Îrçs
V45GenâdijsGordeikoInd.1961Îrçðu
V45GuntarsJansonsBurkânciems OK1960130650
V45MârisJçkabsonsZiemeïkurzeme OK1964201615
V45PeterisKokarevicsindiv.196270108
V45JânisLucânsPiepe196474461
V45AndrisMeïíertsSaldus OK1965Îrçs
V45Jânis Pelçíisok Alnis1961îrçs
V45JurisRudîtisAzimuts1964Îrçs
V45AinârsSkrubisZiemeïkurzeme OK196870492
V45DzintarsSutsValmiera196590683
V45EdgarsUtânsind1961132238
V45ivarszarinsInd.1969104089
V55ElmârsAntonsTK Sprîdîtis 1956îrçs
V55UldisBrûnsEKO-O1954Îrçs
V55MiervaldisBuðsAlnis OK1952124604
V55JurisÐinkeKâpa OK195771236
V55KârlisGroskaufmanisKâpa1959Îrçs
V55RaimondsKrçsliòðMona1957136152
V55HarijsLâcarsSilva1958îrçs
V55HelmutsLukaèovsSILVA1950Îre
V55JânisSaliòðind.1958Îrçs
V55GuntisSaulîtisInd.1952îrçs
V65VadimsÈerniðevsZiemeïkurzeme1938îrçðu
V65ZvirgzdsJurisseniors194270422
V65VolliKukkKâpa1949141560
V65VolliKukkKâpa1949141560
V65MârisMâlkalnietisA2194271016
V65PçterisNovikovsKâpa. Carnikavas novads1943130648
V65JurijsOïeiòiksZiemeïkurzeme1946130612
V65AndrisOzolsPrizma1941Îrçs
V65Jânis PommersPommersTAKA TOK1934130580
V65KârlisSkrastiòðSaulrîti1943Îrçs
V65AndrisTauvensKurmis OK194971109
V65UTOHgAwdtQsvgCJUfeiXLQYZxKrJPnGOfCdMYOZbzlRhNFAIhOSYyquOecNvIsDLTievh
VAJevgenijsBondinsAuseklis IK1979îrçðu
VAAndisJanovsBriksnis SK1981Îrçs
VAKristapsKalniòðAuseklis IK1982Îrçs
VAKriðsKarnîtisKâpa OK1978Îrçðu
VAAtisKrûmiòðGandrs1981Îrçs
VAÌirtsLeontjevsMadonas BJSS/OK Arona1996Îrçðu
VAKasparsStaòaA21973Îrçs
VAKristapsTamuþsIK Auseklis1981Îrçs
VAQykwYIRRRJcvuxRmfSAPLQLpZJOCVCfAaMsndhdom
VASandisZukulisSurikati1981îrçðu
VBMârtiòðRçíisInd.1970Îrçs
VBKristapsSaulîtisSûneklis1980Îrçs
VBEdgarsSaulîtisSûneklis1982îrçðu
VBSandis Zuzâns30draugi.lv1980îrçs
VCEgîlsAncânsZiemeïkurzeme OK1964Îrçs
VCValdisJanovsSigulda1977Îrçs
VCLeonsPelòa30draugi.lv1981Îrçðu
VCKasparsPurmalis30draugi.lv1978îres
VEAndrisGailisAuseklis IK1992Îrçs
VEEdgarsKokorevièsBrenguïi1987141332
VEAndisLeontjevsMadonas BJSS/OK Arona1981Îrçs
VEPaulsPlataisOzons1975vajag
VEUldisUpîtisKâpa OK199874377

Atbalsttji

www.fonons.lv
© Biedrba "A2". Rekvizti